Ferdi Tayfur ‘Of DağLar’ CD ALbümünden KaydediLmiştir.. Yüksek KaLite..